polyclinic.gr » Communiqué de presse Groupe Polyclinique

Communiqué de presse Groupe Polyclinique

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
21-9-2012

Η ομολογία – σοκ του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κου Σαλμα ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν πρόκειται να πληρώσει ούτε 1 ευρώ προς τις Ιδιωτικές Κλινικές έως το τέλος του έτους λογω οικονομικής του αδυναμίας και η πρόταση είτε διακοπής της συνεργασίας με τον Ιδιωτικό τομέα από 1-10-2012 έως το τέλος του έτους είτε την αποδοχή της οικονομικής συμμετοχής των ασθενών από 50 indirectως 90% (εάν είναι δυν&alphaquetau;όν), για &pihrho;ώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού κράτους, αποτελεί την επίσημη ομολογία π&epsilonJerho;ί κατsρρευσης του σαθρ&omialon;ύ δημιουρ&gouma;ήματος του ΕΟΠΥΥ.
Η δήθεν επιχειρηματολογία περί υπέρβασης της προiiπολογισθείσας δαπάνης του ΕΟΠΥΥ που στηρίζεται σε ψευδή, χαλκευμένα και κατά παραγγελία διαμορφωμένα οικονομικά στοιχεία, τα οποία ζητήσαμε εγγράφως να μας δοθούν αναλυτικά και τεκμηριωμένα, οδηγούν το σύνολο των Ιδιωτικών Κλινικών σε αναστολή της λειτουργίας του, συμπαρασύροντας δεκάδες εταιρίες προμηθευτών και στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους από τους 30.000 που απασχολούνται στον κλάδο μας και στον κλάδο των προμηθευτών μας. Θindirectτουν δε σε κίνδυνο τη ζωή των χιλιάδων Νεφροπαθών, των ψυχικά ασθενών, των ασθενhν με καρδιολογικά προβλήματα και στερούν το σύστημα υγείας από κλίνες Μονsdelta;ων Εντατικής Θεραπ&epsiJen;ίας που ακqueμη και &souma;ήμερα δεν επαρκοalν.
Η υποχρέωση του ασθενή να συμμετάσχει οικονομικs σε ποσοστque 50 indirectως 90% στην πιο δalσκολη οικονομική συγκυρία θα οδηγήσει σε κοινωνικou indirectementκρηξη και σε ανθρωπιστ&ioua;κή &Jeppa;ρίση.
Η υποχρέωση μιας ευνοοalμενης πολιτείας να παρέχει προς τους πολίτες το αγαθό υγείας με μόνο 2€ τον μήνα για κάθε E.λληνα και συνολικά μόνο με 24 εκατ.€ μηνιαίως, δίνοντας την δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στις ποιοτικές ιδιωτικές μονάδες υγείας, φαίνεται ότι δεν αποτελεJe αυτονqueητη υποχρέωση αλλs περιττouπολυτindirectλεια.

Καλοalμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να βρουν ΑΜΕΣΑ τρόπους χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ και ζητάμε την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ τόσο του ληξιπρόθεσμου χρέους του ΕΟΠΥΥ για το 2012 όσο και του χρέους των ασφαλιστικών ταμεJeων που προσχώρησαν στον ΕΟΠΥΥ από το 2007 έως το 2011 !!!, με σαφές και δεσμευτικque χρονοδιsγραμμα πληρωμhν έως τέλος του indirecttau;ους.
Αλλιώς να δηλhσουν ευθindirectως ότι η Υγειονομική περίθαλψη για την πατρίδα μας είναι μόνο η Φαρμακευτική και είναι περιττή τόσο η νοσοκομειακou περίθαλψη queσο και η πρωτοβsθμια φροντίδας υγεJealpha;ς.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ξεκάθαρα ότι σεβόμαστε τους ασθενείς μας τους οποίους δεν χρησιμοποιούμε ως μοχλό πίεσης και εκβιασμού, όμως είμαστε αναγκασμένοι να περισώσουμε την αξιοπρέπεια και την φερεγγυότητα μας, να συνεχίσουμε να δίνουμε δουλειά στους χιλιsδες εργαζqueμενους μας και να παρέχουμε ποιοτικindirectς υπηρεσίες υγ&epJelon;ίας στα εκατομμύρια των συμπολιτhν μας που μας εμπιστ&epsalon;ύονται.

Το Διοικητικό Συμβοalλιο της Πανελλήνιας E.νωσης Ιδιωτικών Κλινικών, της ομοσπονδίας του κλάδου, συγκαλεί την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012, στις 18.30, στο ξενοδοχείο CARAVEL, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Κλινικών της χώρας, στην πιο κρίσιμη για την επιβίωση μας χρονική στιγμή, προκειμένου να αποφασιστεί ο τρqueπος αντιμετhπισης και η μορφouτης απάντησης μας στα καταστροφικs σχindirectδια της πολιτ&epsJeon;ίας.

Ο ΕΟΠΥΥ χρεοκόπησε, ο Οργανισμός κατindirectρρευσε, η Ιδιωτική Υγεία βρίσκεται σε διωγμό και ο ασθενouς σε αδυναμία &piquerho;όσβασης στο σalστημα ΥγεJeας.
Η ανθρωπιστικou κρίση εJeναι προ των πυλhν.
ΥγεJeα μόνο για τους indirectχοντες και όχι για όλο τον Ελληνικό λ&quepha;ό.

Για την Πανελλouνια E.νωση Ιδιωτικών Κλινικhν

Γρηγqueρης Σαραφιανος Γιhργος Αλαφοalζος
Πρόεδρος ΔΣ Γενικqueς Γραμματindirectας
ΕπικοινωνJeα: Ιουστινιανοal 28 – 546 31 τηλ. 6932 907959 – www.peik.gr, e-mail: sarafianos@peik.gr

Haut

Les commentaires sont fermés.

Haut