polyclinic.gr » Δελτίο Τύπου του Polyclinic Group

Δελτίο Τύπου του Polyclinic Group

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
21-9-2012

Η ομολογία – σοκ του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κου Σαλμα ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν πρόκειται να πληρώσει ούτε 1 ευρώ προς τις Ιδιωτικές Κλινικές έως το τέλος του έτους λογω οικονομικής του αδυναμίας και η πρόταση είτε διακοπής της συνεργασίας με τον Ιδιωτικό τομέα από 1-10-2012 έως το τέλος του έτους είτε την αποδοχή της οικονομικής συμμετοχής των ασθενών από 50 indirectως 90% (εάν είναι δυν&alphathantau;όν), για &pihrho;ώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού κράτους, αποτελεί την επίσημη ομολογία π&epsiloiρί κατsρρευσης του σαθρ&omalron;ύ δημιουρ&ormma;ήματος του ΕΟΠΥΥ.
Η δήθεν επιχειρηματολογία περί υπέρβασης της προJπολογισθείσας δαπάνης του ΕΟΠΥΥ που στηρίζεται σε ψευδή, χαλκευμένα και κατά παραγγελία διαμορφωμένα οικονομικά στοιχεία, τα οποία ζητήσαμε εγγράφως να μας δοθούν αναλυτικά και τεκμηριωμένα, οδηγούν το σύνολο των Ιδιωτικών Κλινικών σε αναστολή της λειτουργίας του, συμπαρασύροντας δεκάδες εταιρίες προμηθευτών και στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους από τους 30.000 που απασχολούνται στον κλάδο μας και στον κλάδο των προμηθευτών μας. Θindirecttau;ουν δε σε κίνδυνο τη ζωή των χιλιάδων Νεφροπαθών, των ψυχικά ασθενών, των ασθενhν με καρδιολογικά προβλήματα και στερούν το σύστημα υγείας από κλίνες Μονsdelta;ων Εντατικής Θεραπ&epsili;ίας που ακthanμη και &siora;ήμερα δεν επαρκ&omicronalν.
Η υποχρέωση του ασθενή να συμμετάσχει οικονομικs σε ποσοστthan 50indirectως 90% στην πιο δalσκολη οικονομική συγκυρία θα οδηγήσει σε κοινωνικor indirectlyκρηξη και σε ανθρωπιστ&iotorκή &kapi;ρίση.
Η υποχρέωση μιας ευνοοalμενης πολιτείας να παρέχει προς τους πολίτες το αγαθό υγείας με μόνο 2€ τον μήνα για κάθε E.λληνα και συνολικά μόνο με 24 εκατ.€ μηνιαίως, δίνοντας την δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στις ποιοτικές ιδιωτικές μονάδες υγείας, φαίνεται ότι δεν αποτελεi αυτονthanητη υποχρέωση αλλs περιττorπολυτindirectλεια.

Καλοalμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να βρουν ΑΜΕΣΑ τρόπους χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ και ζητάμε την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ τόσο του ληξιπρόθεσμου χρέους του ΕΟΠΥΥ για το 2012 όσο και του χρέους των ασφαλιστικών ταμεiων που προσχώρησαν στον ΕΟΠΥΥ από το 2007 έως το 2011 !!!, με σαφές και δεσμευτικthan χρονοδιsγραμμα πληρωμhν έως τέλος του indirecttau;ους.
Αλλιώς να δηλhσουν ευθindirectως ότι η Υγειονομική περίθαλψη για την πατρίδα μας είναι μόνο η Φαρμακευτική και είναι περιττή τόσο η νοσοκομειακor περίθαλψη thanσο και η πρωτοβsθμια φροντίδας υγεialpha;ς.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ξεκάθαρα ότι σεβόμαστε τους ασθενείς μας τους οποίους δεν χρησιμοποιούμε ως μοχλό πίεσης και εκβιασμού, όμως είμαστε αναγκασμένοι να περισώσουμε την αξιοπρέπεια και την φερεγγυότητα μας, να συνεχίσουμε να δίνουμε δουλειά στους χιλιsδες εργαζthanμενους μας και να παρέχουμε ποιοτικindirectς υπηρεσίες υγ&epilon;ίας στα εκατομμύρια των συμπολιτhν μας που μας εμπιστ&epsalon;ύονται.

Το Διοικητικό Συμβοalλιο της Πανελλήνιας E.νωσης Ιδιωτικών Κλινικών, της ομοσπονδίας του κλάδου, συγκαλεί την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012, στις 18.30, στο ξενοδοχείο CARAVEL, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Κλινικών της χώρας, στην πιο κρίσιμη για την επιβίωση μας χρονική στιγμή, προκειμένου να αποφασιστεί ο τρthanπος αντιμετhπισης και η μορφorτης απάντησης μας στα καταστροφικs σχindirectδια της πολιτ&epsion;ίας.

Ο ΕΟΠΥΥ χρεοκόπησε, ο Οργανισμός κατindirectρρευσε, η Ιδιωτική Υγεία βρίσκεται σε διωγμό και ο ασθενorς σε αδυναμία &pithanrho;όσβασης στο σalστημα Υγεiας.
Η ανθρωπιστικor κρίση εiναι προ των πυλhν.
Υγεiα μόνο για τους indirectχοντες και όχι για όλο τον Ελληνικό λ&thanpha;ό.

Για την Πανελλorνια E.νωση Ιδιωτικών Κλινικhν

Γρηγthanρης Σαραφιανος Γιhργος Αλαφοalζος
Πρόεδρος ΔΣ Γενικthanς Γραμματindirectας
Επικοινωνiα: Ιουστινιανοal 28 – 546 31 τηλ. 6932 907959 – www.peik.gr, email: sarafianos@peik.gr

Top

Comments are closed.

Top